LAAT UW STEM HOREN!
HET BUURTPLATFORM IS ER VOOR DE BEWONERS

Uw stem is belangrijk. Wilt u als buurtbewoner meepraten over het vernieuwingsplan voor uw buurt?
U kunt zich nu aanmelden als lid van het buurtplatform en actief deelnemen aan de gesprekken.

Wie zijn wij?

Zoals u weet hebben de gemeente en de woningcorporatie Rochdale grote plannen voor het vernieuwen van uw buurt, de Van Deysselbuurt. Om als inwoners van de buurt meer
invloed uit te kunnen oefenen op deze plannen is het Buurtplatform Van Deyssel opgericht door en voor de bewoners.

Mobirise

Belangrijkste ingrepen

... in het kort

1. Huidige garages vervangen door nieuwbouw, eengezinwoningen. 2. Huidige tussenstraten met parkeren vervangen door om en
om straten met parkeren en gemeenschappelijke tuin. Parkeren in hofjes verdwijnt naar bebouwd(betaald) parkeren.
3. F-blokken met wonen op begane grond en portieken krijgen
toegang tot de gezamenlijke tuin.
4. Huidige G en I blokken vervangen door nieuwbouw met wonen
op begane grond en aparte entree voor bovenliggende
woningen aan de Lodewijk Van Deysselstraat.
5. Burg. Van Leeuwenlaan; huidige winkelruimtes verdwijnen
en worden woonruimte.
6. Burg. Van Leeuwenlaan veranderen in een bomenlaan met
een woonkarakter. Haaks parkeren gaat naar langsparkeren.
7. Op de Burg. Roëllstraat is ruimte gereserveerd voor
winkels/horeca en organisaties.
8. Lodewijk van Deysselstraat, straat met alleen
organisaties/horeca. Woonruimte verdwijnt.
9. Burg. Roëllstraat; bestaande laagbouw wordt vervangen
door nieuwbouw met maximaal 7 etages.
10. Nieuwe basisschool aan de Lodewijk van Deysselstraat

Wat doet het Buurtplatform?


Het Buurtplatform denkt en praat mee over de plannen van de gemeente en Rochdale voor het vernieuwen van de Van Deysselbuurt. Deze plannen zijn ingrijpend en hebben veel invloed op uw persoonlijk woonsituatie en hoe de buurt ingericht gaat worden. Het Buurtplatform Van Deyssel is gesprekspartner van de Gemeente en Rochdale. Zij vertegenwoordigt de bewoners tijdens de vernieuwing van de buurt zodat u ook in de vernieuwde omgeving prettig kunt blijven wonen. Het buurtplatform denkt mee en oefent invloed uit op buurtthema’s zoals:

1

Parkeren

Heb ik straks nog wel recht op een parkeer- vergunning of parkeerplaats? Kan ik nog wel een auto hebben? Parkeren in de hofjes verdwijnt. Bebouwd parkeren in de garages van Rochdale… wat gaat u dit kosten?

2

Voorzieningen

Meer winkels en bedrijven...wat betekent dit voor de leefbaarheid?

3

Woonprogramma

Welke woningen en waar komen deze?

4

 Planning en beperking van de overlast tijdens de vernieuwing

De totale doorlooptijd is ruim 10 jaar. Hoe zorgen we ervoor dat de bewoners tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk overlast ervaren?

5

 Inrichting van de buurt

Verhoudingen van hoogwaardig groen met goed
onderhoud, speelruimte’s, woningen, stoepen,
privé en openbare ruimtes.
• Hoogbouw aan de Roëllstraat van 7 etages, een stadslaan met
belemmerd uitzicht. Begane grond gereserveerd voor bedrijven en horeca?
• Lodewijk van Deysselstraat, straat met alleen
bedrijfsruimtes en horeca, maar zonder woningen?

6

Verkeersveiligheid

Verbeteren gevaarlijke kruispunten en wegen.

7

Afval

Verbetering afval en ongediertebestrijding.

8

Terugkeergarantie

Garantie om terug te keren naar de buurt na de vernieuwing, ruimte voor grote gezinnen en voorrang voor huidige bewoners.

het plan zoals gepresenteerd door de gemeente en Rochdale